Prisijungti
0

Jūsų prekių krepšelis tuščias

specialistas

Galiu padėti išsirinkti! Susisiekite su manimi nurodytais kontaktais ir atsakysiu į visus Jums rūpimus klausimus! 

- Vadybininkė Vismantė Belickienė

specialisto telefonas +370 613 90533

kavos muge

Aerozolinis rankų dezinfekantas 100 ml

Aerozolinis rankų dezinfekantas, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas. Tapla: 100 ml

Kaina:

Prekės būklė Sandėlyje yra

3,50 €
Pristatymo terminas:

Išsamiai

DĖMESIO! Vartotojai privalo taikyti eitiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. Draudžiama naudoti ne pagal naudojimo instrukciją. NAUDOJIMAS: Aerozolinis rankų dezinfekantas naudojamas higieninei rankų dezinfekcijai. Dezinfekantas paruoštas naudojimui, prieš naudojimą balionėlį supurtyti. RANKŲ DEZINFEKCIJA: Paspaudus purkštuką 1-2 kartus 15-25 cm atstumu užpurkšti (3-6 sek.) aerozolio ant rankų, padengti visą rankų paviršių ir masažuojant įtrinti. Ekspozicijos laikas: 30 sek. Ekspozicijos metu oda turi būti drėgna. Leisti odai natūraliai išdžiūti. Po dezinfekcijos odos nuplauti nereikia. Tik išoriniam naudojimui. Vengti kontakto su akimis. ATSARGUMO PRIEMONĖS: Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai, žaisdoms ir pažeistai odai gydyti. SUDĖTIS: Veiklioji medžiaga: etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6 kompozicijoje 70%. Sudėtyje yra: butano, CAS Nr. 106-97-8, izobutano, CAS Nr. 75-28-5, propano CAS Nr. 74-98-6 mišinio. Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas). Higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose bei buityje. Negali būti naudojimas žaisdoms ir pažeistai odai gydyti. Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BPR-165 (A-0102VNO603503-20-89). PAVOJINGA: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sukelia smarkų akių dirginimą. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052 Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

SKU: 552

Svoris: 100.0000

Gamintojo šalis: Lietuva

Seminaras: Ne

DĖMESIO! Vartotojai privalo taikyti eitiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. Draudžiama naudoti ne pagal naudojimo instrukciją. NAUDOJIMAS: Aerozolinis rankų dezinfekantas naudojamas higieninei rankų dezinfekcijai. Dezinfekantas paruoštas naudojimui, prieš naudojimą balionėlį supurtyti. RANKŲ DEZINFEKCIJA: Paspaudus purkštuką 1-2 kartus 15-25 cm atstumu užpurkšti (3-6 sek.) aerozolio ant rankų, padengti visą rankų paviršių ir masažuojant įtrinti. Ekspozicijos laikas: 30 sek. Ekspozicijos metu oda turi būti drėgna. Leisti odai natūraliai išdžiūti. Po dezinfekcijos odos nuplauti nereikia. Tik išoriniam naudojimui. Vengti kontakto su akimis. ATSARGUMO PRIEMONĖS: Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai, žaisdoms ir pažeistai odai gydyti. SUDĖTIS: Veiklioji medžiaga: etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6 kompozicijoje 70%. Sudėtyje yra: butano, CAS Nr. 106-97-8, izobutano, CAS Nr. 75-28-5, propano CAS Nr. 74-98-6 mišinio. Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas). Higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose bei buityje. Negali būti naudojimas žaisdoms ir pažeistai odai gydyti. Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BPR-165 (A-0102VNO603503-20-89). PAVOJINGA: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sukelia smarkų akių dirginimą. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052 Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.